Swyddi cysgu cŵn

Mae pob perchennog anifail anwes eisiau gwybod mwy am eu cŵn, am hoff safle cysgu eu ci. Gall y swyddi y mae cŵn yn cysgu ynddynt, a faint o amser maen nhw'n ei dreulio yn napio ddatgelu llawer am sut maen nhw'n teimlo.

Dyma rai safleoedd cysgu cyffredin a'r hyn y gallent ei olygu.

Ar yr ochr

1

Os ydych chi'n aml yn gweld eich ci yn cysgu yn y sefyllfa gysgu hon. Mae hyn yn golygu eu bod yn teimlo'n gyffyrddus ac yn ddiogel iawn yn eu hamgylchedd. Mae'r cŵn hynny fel arfer yn hapus, yn ddi-glem, ac yn ffyddlon iawn. Mae'r sefyllfa hon hefyd yn gadael eu coesau'n rhydd i symud yn ystod cwsg, felly efallai y byddwch chi'n gweld mwy o gicio a chicio coesau gan gi yn gorwedd ar ei ochr.

Cyrlio i fyny

3

Y sefyllfa gysgu hon yw'r un fwyaf cyffredin yn gyffredinol. Yn ystod y cwymp a'r gaeaf pan fydd y tywydd yn cŵl, cŵn yn cysgu fel hyn, i helpu i gadw cynhesrwydd.

Sprawled Allan Ar Y Bol

2

Mae cŵn sy'n cysgu yn y sefyllfa hon, gyda'u breichiau a'u coesau wedi'u hymestyn a'u clychau i lawr, yn aml yn arwydd o gymeriad da. Maent bob amser yn llawn egni, yn hawdd eu hannog, ac yn hapus. Mae'r sefyllfa gysgu hon yn fwy cyffredin mewn cŵn bach. Dyma'r sefyllfa o ddewis ar gyfer cŵn bach sy'n mynd yn gysglyd wrth chwarae ac sydd eisiau plymio i lawr lle maen nhw'n sefyll.

Ar y Cefn, Paws i Fyny Yn Yr Awyr

4

Mae cysgu gyda bol agored yn helpu ci i oeri yn union fel y gall cyrlio mewn pêl arbed gwres. Mae datgelu'r ardaloedd hyn yn ffordd wych o guro'r gwres oherwydd bod y ffwr yn deneuach o amgylch y bol ac mae'r pawennau'n dal y chwarennau chwys.

Mae hefyd yn swydd sy'n dangos bod ci yn gyffyrddus iawn, gan adael eu hardaloedd mwyaf sensitif yn agored i niwed ac mae'n anodd mynd ar eu traed yn gyflym. Bydd ci bach nad yw'n debygol o fod â gofal yn y byd yn y sefyllfa hon. Mae'r sefyllfa gysgu hon yn gyffredin yn ystod misoedd yr haf.

I'r cŵn hynny sy'n well ganddynt gysgu gyda'u perchnogion, mae bob amser yn fwy diogel glanhau, cribo, ymdrochi a chael eu brechu.


Amser post: Tach-02-2020