Rhywbeth y dylech chi ei wybod am bawennau'ch ci

Mae chwarennau chwys ym mhawennau eich ci.

Mae cŵn yn cynhyrchu chwys ar rannau o'u cyrff nad ydyn nhw wedi'u gorchuddio â ffwr, fel y trwyn a phadiau eu traed. Mae haen fewnol y croen ar bawen ci yn cynnwys chwarennau chwys - gan oeri'r ci poeth i lawr. Ac fel bodau dynol, pan fydd ci yn nerfus neu dan straen, gall eu padiau pawen fod yn llaith.

Padiau pawl yn binc pan fyddant yn gŵn bach

Mae pawennau cŵn fel arfer yn binc pan gânt eu geni. Pan fyddant yn tyfu i fyny, bydd croen allanol eu padiau pawennau yn anoddach, bydd y pawennau'n newid i ddu. Fel arfer, mae pawennau cŵn yn gymysgedd o staeniau pinc a du pan maen nhw tua 6 mis oed. Mae hyn yn golygu bod eu padiau pawen yn mynd yn anoddach, felly gallant gerdded a rhedeg yn unrhyw le yn fwy cyfforddus.

Trimio Ei Ewinedd

Os yw ewinedd ci yn clicio pan fydd hi'n cerdded neu'n cael ei dynnu'n hawdd, mae angen iddi gael eu tocio. Prin y dylai'r ewinedd sgimio'r ddaear, gallwch brynu clipiwr ewinedd i'ch ci. Mae'r mwyafrif o filfeddygon yn cynnig y gwasanaeth hwn os nad yw'r perchennog yn gwybod sut i wneud hynny ei hun. Mae'r gwallt rhwng y padiau pawen yn achosi matio os nad yw'n cael ei docio'n rheolaidd. Gallwch chi gribo'r gwallt allan a'i docio fel eu bod hyd yn oed gyda'r padiau. Gwiriwch am gerrig mân neu falurion eraill wrth docio.

L.icking neu gnoiing eu pawennau

Os yw'ch ci yn llyfu ei bawennau, gall fod yn dioddef o ddiflastod neu broblem ymddygiadol fel pryder. felly mae hi'n llyfu ei bad i leddfu ei hwyliau. I leddfu diflastod, ceisiwch fynd â'ch ci am fwy o deithiau cerdded, rhedeg, neu amser chwarae gyda chi a chŵn eraill i ddefnyddio mwy o egni meddyliol a chorfforol. Rhowch deganau rhaff cnoi diogel iddi er mwyn tynnu ei ffocws oddi wrth ei bawennau.

Padiau wedi cracio neu sych

Os yw croen eich ci yn sychu, mae problem gyffredin mewn tywydd oerach pan fydd gwres canolog yn gostwng lleithder yn y cartref, gall ei badiau fynd yn graciog a chrystiog. Mae angen haen denau o balm amddiffynnol i'r padiau. Mae yna lawer o frandiau diogel, masnachol ar gael.


Amser post: Tach-02-2020