Pam mae rhai cŵn yn fwy hyper nag eraill?

qq1

Rydyn ni'n gweld cŵn o gwmpas ac mae'n ymddangos bod gan rai ohonyn nhw egni diderfyn, tra bod eraill yn fwy hamddenol. Mae llawer o rieni anwes yn gyflym i alw eu ci egni uchel yn “orfywiog,” Pam mae rhai cŵn yn fwy hyper nag eraill?

Nodweddion bridiau

Bugeiliaid yr Almaen, Collies y Gororau, Adalwyr Aur, Huskiaid Siberia, Daeargwn - beth sydd gan y bridiau cŵn hyn i gyd yn gyffredin? Fe'u bridiwyd am swydd anodd. Maent yn tueddu i fod yn feisty a hyper.

Blynyddoedd cŵn bach cynnar

Yn naturiol mae gan gŵn iau fwy o egni a gall yr hŷn gymysgu ag oedran, ond mae rhai cŵn yn aros yn egnïol am eu bywyd cyfan, mae'n dibynnu ar eu hiechyd. Yn ystod y blynyddoedd ffurfiannol hyn, mae cymdeithasoli, hyfforddiant priodol, ac atgyfnerthu cadarnhaol yn allweddol i les cyffredinol ci ynni uchel yn eu blynyddoedd diweddarach.

P.roper D.iet

Yn nodweddiadol mae bwydydd rhad yn cael eu llwytho â chynhwysion nad oes eu hangen ar eich ci, fel llenwyr, sgil-gynhyrchion, lliwio a siwgr. Gall bwydo diet o ansawdd isel i'ch cŵn effeithio ar eu hymddygiad, yn debyg iawn i fwyta bwyd sothach gall newid ein hwyliau. Mae gan astudiaethau gydberthynas rhwng gorfywiogrwydd a rhai cynhwysion bwyd cŵn, felly mae'n gwneud synnwyr bwydo'ch ci o ansawdd uchel â phur.

Mae angen ymarfer corff wedi'i sianelu ar gŵn egnïol ac un ar un tro gyda chi fel eu hoff ffrind. Gallwch chi chwarae'r gemau gyda nhw. Hefyd, dewch â'r brydles cŵn, bydd taith i'r parc cŵn yn golygu eu bod nhw'n rhedeg o gwmpas, yn cymdeithasu, ac wedi gwisgo allan mewn dim amser.


Amser post: Tach-02-2020